Ce este IQboard?

IQboard este abordarea profesionala pentru solutii interactive furnizate de  GBC® si inseamna:

Solutii high-end pentru educatie  |  Pachete interactive complete  |  Soft-uri & Resurse educationale in limba romana  |  Solutii de realitate virtuala & Laboratoare online  |  Ingineri specializati in solutii AV  |  Servicii complete de instalare si configurare  |  Service & mentenanta 24/7  |  Sesiuni de Training & Cursuri de perfectionare

Pachete interactive
complete
 Display-uri
interactive
 Laboratoare
realitate virtuala
Pachete diagonala 80" - 89" (203cm - 226cm)

Perfecte pentru gradinite si invatamant prescolar, sali de curs in scoli sau sali de intalniri si training-uri mici si medii. Puteti alege intre mai multe dimensiuni ale tablei interactive, tipului de proiectie si accesoriile incluse.  Evident, configuratiile sunt garantate de noi. 

Vezi Pachete
Pachete diagonala 90" - 99" (228cm - 252cm)

Potrivite in sali de curs, training, intalniri, laboratoare si amfiteatre medii si mari. Puteti alege intre mai multe dimensiuni ale tablei interactive, tipului de proiectie si accesoriile incluse. Sau variante mobile. Evident, configuratiile sunt garantate de noi.

Vezi Pachete
Pachete diagonala 100" - 150" (254cm - 381cm)

Potrivite laboratoarelor, amfiteatrelor mari sau salilor de training cu multe persoane. Puteti alege intre mai multe dimensiuni ale tablei interactive, tipului de proiectie si accesoriile incluse. Suporta imagini ultra wide. Evident, configuratiile sunt garantate de noi.

Vezi Pachete
 
Pachete proiectie standard STD

Construite pentru bugete limitate, includ tabla interactiva si videoproiector profesional standard cu prindere in tavan. Poti alege ce se potriveste cel mai bine spatiului, stilului si bugetului tau. Includ toate accesoriile necesare si au o garantie extinsa de 3 ani. Evident, configuratiile sunt garantate de noi.

Vezi Pachete
Pachete proiectie ST (umbre reduse)

Atunci cand predai multe ore intr-o zi, lumina videoproiectorului poate sa devina obositoare. Alege pachetele Short-Throw pentru umbre reduse. Includ tabla interactiva si videoproiector profesional ST cu montare perete, tavan sau stand mobil, toate accesoriile si au o garantie extinsa de 3 ani.

Vezi Pachete
Pachete proiectie UST (fara umbre)

Pachete 100% garantate fara umbre. Elegante, robuste si confortabile. Tehnologia UST face posibile pachetele de dimensiuni mari cu format wide, ideale in educatie. Includ tabla interactiva si videoproiector profesional UST cu montare perete sau stand mobil, toate accesoriile si au o garantie extinsa de 3 ani.

Vezi Pachete
 

Oferta PNRAS

 

 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 144 din 24 august 2020

unnamed

privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii in conditiile de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar/universitar 2020/2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 25 august 2020

(la 16-10-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

Desfasurarea de activitati didactice in anul scolar 2020/2021 presupune o serie de masuri necesare pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o crestere rapida a infectiei cu coronavirus, dar si pentru a crea conditiile necesare desfasurarii activitatilor didactice.

O prima masura se refera la asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in mediul on-line. in acest sens, masura are in vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare astfel incat orele de pregatire din timpul activitatilor didactice sa se poata desfasura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi, precum si pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune in pericol desfasurarea in conditii normale a tuturor activitatilor didactice necesare procesului de invatamant.

A doua categorie de masuri pentru activitatile didactice aferente anului scolar 2020-2021 se refera la asigurarea de echipamente de protectie medicala cum sunt: masti de protectie medicala, dezinfectanti, combinezoane, precum si alte echipamente de acest tip necesare pentru a preveni raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Asigurarea acestor echipamente de protectie medicala s-ar realiza in unitatile de invatamant preunivesitar de stat care sunt expuse unui risc ridicat de raspandire a coronavirusului astfel cum este stabilit prin norme metodologice ale Ministerului Sanatatii.

O alta categorie de masuri pentru activitatile didactice aferente anului scolar 2020/2021 este cea referitoare la asigurarea conditiilor igienico-sanitare minime necesare pentru unitatile de invatamant preunivesitar de stat care nu au asigurata racordarea la reteaua de apa-canalizare. Conditiile igienico-sanitare minime pentru activitatile didactice precum spalarea mainilor pentru a evita raspandirea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2 poate fi asigurata prin achizitionarea de containere sanitare mobile necesare unitatilor de invatamant preunivesitar de stat pe perioada desfasurarii activitatilor didactice.

intrucat aceste masuri referitoare la achizitionarea de echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor pentru uz scolar, achizitionarea de echipamente de protectie medicala si/sau achizitionarea de containere sanitare mobile sunt masuri urgente avand in vedere ca anul scolar 2020-2021 incepe pe data de 14 septembrie 2020, iar odata cu inceperea anului scolar sunt necesare masuri pentru a evita raspandirea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2.

Deoarece aceste masuri vizeaza interesul strategic national, acela de a asigura in bune conditii desfasurarea activitatilor didactice in anul scolar 2020-2021, respectiv de a asigura desfasurarea in bune conditii a serviciului public de educatie, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de URGENTA si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia ROMANIEI, republicata, Guvernul ROMANIEI adopta prezenta ORDONANTA de URGENTA.

Articolul 1(1)

Se aproba achizitionarea de catre beneficiarii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. a)-d), in conditiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informatiei - IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu on-line, in limita a 100.000.000 euro, echivalentul in lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contributia Uniunii Europene - UE este de 87.500.000 euro, iar contributia nationala este de 12.500.000 euro.

(la 16-10-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

(1^1) Se aproba achizitionarea de catre beneficiarii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. a^1), in conditiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informatiei - IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu on-line, in limita a 50.000.000 euro, echivalentul in lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020.

(la 16-10-2020, Articolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

(2) Sumele aferente achizitiei echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line, prevazute la alin. (1), vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate ROMANIEI in perioada de programare 2014-2020 prin Programul operational Competitivitate 2014-2020, axa prioritara 2 - Tehnologia informatiei si comunicatiilor - TIC, pentru o economie digitala competitiva, actiunea 2.3.3 - imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-sanatate si e-cultura - sectiunea e-educatie, respectiv din fonduri externe nerambursabile alocate ROMANIEI prin facilitate de finantare REACT-EU, pentru valoarea alocata conform prevederilor alin. (1^1).

(la 16-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

(3) Se autorizeaza Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de management pentru Programul operational Competitivitate 2014-2020, sa modifice programul operational in sensul introducerii tipului de beneficiar eligibil prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a) si a^1), precum si al eliminarii sintagmei «proiecte pilot» din tipul de interventie a sectiunii E-Educatie, precum si sa modifice Ghidul solicitantului aferent apelului POC/369/2/4/imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura - sectiunea e-educatie, in vederea introducerii ca activitate eligibila achizitia de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/ dispozitive electronice si resurse educationale deschise, precum si a introducerii tipului de beneficiar eligibil prevazut de art. 2 alin. (1) lit. a) si a^1).

(la 16-10-2020, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

(4) Finantarea achizitiei echipamentelor din domeniul tehnologiei informatiei - IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/dispozitive electronice, prevazute la alin. (1), se acorda prin granturi din fonduri externe nerambursabile, in limita unei valori de 250 euro/tableta, echivalentul in lei la data efectuarii achizitiilor.

(la 29-10-2020, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANTA DE URGENTA nr. 187 din 28 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 29 octombrie 2020)

(5) in valoarea de achizitie a echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/dispozitive electronice vor fi incluse si cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni.

(la 16-10-2020, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

Articolul 2

(1) Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte prevazut la art. 1 alin. (3), pentru interventia destinata achizitionarii de echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatilor didactice in mediul on-line sunt:

a) unitatile de invatamant preuniversitar de stat care desfasoara activitati didactice pentru elevi, cu conditia ca acestea sa aiba personalitate juridica pentru incheierea de contracte de achizitie publica in conditiile legii;

a^1) institutiile de invatamant superior de stat, pentru studentii care indeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale si burse sociale ocazionale;

(la 16-10-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

b) autoritatile publice locale pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza unitatii administrativ-teritoriale care desfasoara activitati didactice destinate elevilor;

c) parteneriatul dintre beneficiarii prevazuti la lit. a) si b);d) parteneriatele intre inspectoratele scolare si unitatile de invatamant.

(2) Cererile de finantare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare achizitionarii de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/dispozitive electronice pentru activitatile didactice ale elevilor/studentilor care urmeaza a se desfasura in mediul on-line se aproba, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, cu respectarea principiului primul venit-primul servit, precum si cu respectarea pragului minim de calitate stabilit potrivit ghidului solicitantului aprobat in conditiile legii.

(la 16-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

(3) Contractelor de finantare incheiate pentru achizitia de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatilor didactice ale elevilor/studentilor in mediul on-line li se aplica mecanismul cererilor de plata/prefinantare/rambursare in conditiile prevazute de lege.

(la 16-10-2020, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

(4) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat/institutiile de invatamant superior de stat au in responsabilitate utilizarea dispozitivelor/echipamentelor electronice, sens in care incheie cu reprezentantii legali/tutorii elevilor/studenti procese-verbale de predare-primire prin care se asigura de utilizarea de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/dispozitive electronice in conditii de siguranta pentru evitarea sustragerii/degradarii acestora inainte de data expirarii duratei normale de utilizare.

(la 16-10-2020, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

(5) Achizitia de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/dispozitive electronice se face potrivit prevederilor legale in vigoare.

(la 16-10-2020, Alineatul (5) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

(6) Specificatiile tehnice minimale ale echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/dispozitive electronice vor fi stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii si vor fi cuprinse in ghidul solicitantului aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene, in maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de URGENTA.

(la 16-10-2020, Alineatul (6) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

(7) Deteriorarea sau sustragerea echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/dispozitive electronice inainte de expirarea duratei normale de utilizare atrage raspunderea reprezentantilor legali/tutorilor/studentilor, in conditiile legii. Unitatile de invatamant preuniversitar de stat/institutiile de invatamant superior de stat sau, dupa caz, autoritatile publice locale dispun masuri legale de recuperare a prejudiciilor create.

(la 16-10-2020, Alineatul (7) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

(8) Cheltuielile care depasesc echivalentul in lei al contravalorii echipamentelor IT mobile, tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/dispozitive electronice in valoare de 250 euro sunt considerate cheltuieli neeligibile si se suporta de catre beneficiarii finantarii, astfel cum este prevazut la alin. (1) si (11).

(la 29-10-2020, Alineatul (8) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANTA DE URGENTA nr. 187 din 28 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 29 octombrie 2020)

(9) Cheltuielile cu achizitia de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line prevazute la art. 1 alin. (1) si (11), efectuate incepand cu data de 1 august 2020, sunt considerate eligibile pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul operational Competitivitate 2014-2020.

(la 16-10-2020, Alineatul (9) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

(10) Autoritatile publice locale pot aproba credite de angajament, precum si credite bugetare, dupa caz, pentru achizitia de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line, pot derula proceduri de achizitie publica si pot efectua plati eligibile incepand cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020.

(la 16-10-2020, Alineatul (10) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

(11) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat/institutiile de invatamant superior de stat, pe baza creditelor de angajament si a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot incheia, cu respectarea prevederilor legale, contracte de achizitie publica pentru procurarea de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line si pot efectua plati eligibile incepand cu data de 1 august 2020 din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020.

(la 16-10-2020, Alineatul (11) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

(12) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat si autoritatile publice locale asociate in parteneriate pot aproba credite de angajament, precum si credite bugetare, dupa caz, pentru achizitia de echipamente IT mobile de tip tableta pentru uz scolar si alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line, pot derula proceduri de achizitie publica si pot efectua plati eligibile incepand cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020.

(13) Ministerul Educatiei si Cercetarii aproba, pe baza notelor de fundamentare asumate de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti, cu incadrarea in bugetul alocat cu aceasta destinatie, creditele bugetare si de angajament pe baza carora ISJ-urile/ISMB in parteneriat cu unitatile de invatamant achizitioneaza echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum si alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line, prin proceduri de achizitie publica, si pot efectua plati eligibile incepand cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020. Notele de fundamentare nu vor include beneficiarii altor proceduri de achizitie in curs sau finalizate.

(la 16-10-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 7, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

Articolul 3

(1) in vederea asigurarii fondurilor bugetare necesare acestei interventii, Ministerul Fondurilor Europene va aplica mecanismul prevazut la art. 12. alin. (1) lit. a) din ORDONANTA de URGENTA a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractarii si care nu pot fi decontate din alocarea Programului operational Competitivitate 2014-2020 sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de management a Programului operational Competitivitate 2014-2020, in cazul in care nu pot fi incluse la finantare din fonduri externe nerambursabile, in perioada de programare 2021-2027.

(3) Sumele angajate de inspectoratele scolare in parteneriat cu unitatile de invatamant preuniversitar, pentru achizitiile prevazute la art. 1 alin. (1) care nu pot fi decontate din alocarea prin Programul operational Competitivitate 2014-2020, din motive neimputabile partilor din contractul de achizitie sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.

(la 16-10-2020, Articolul 3 a fost completat de Punctul 8, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

Articolul 4

(1) Se aproba achizitionarea, in conditiile legii, de echipamente de protectie medicala/dispozitive medicale, dezinfectanti si containere sanitare mobile in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, institutiilor de invatamant superior de stat pentru studentii care indeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale si burse sociale ocazionale, decontate din fonduri externe nerambursabile alocate in cadrul Programului operational Infrastructura mare, in limita a 60.000.000 euro, echivalentul in lei la cursul de schimb InforEuro din luna februarie 2020, din care 10.000.000 euro pentru institutiile de invatamant superior de stat, pentru echipamente de protectie medicala/dispozitive medicale si dezinfectanti, respectiv in limita a 25.000.000 euro, echivalentul in lei la cursul de schimb InforEuro din luna februarie 2020, pentru containere sanitare mobile, destinate unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, cu aplicarea mecanismului prevazut de art. 12 din ORDONANTA de URGENTA a Guvernului nr. 40/2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Decontarea echipamentelor de protectie medicala de tip dezinfectanti, precum si/sau a containerelor sanitare mobile se va face cu respectarea regulamentelor Comisiei Europene.

(la 29-10-2020, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANTA DE URGENTA nr. 187 din 28 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 29 octombrie 2020)

(2) Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte destinat achizitionarii de echipamente de protectie medicala, dezinfectanti si/sau a containerelor sanitare mobile sunt:

a) unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu conditia ca acestea sa aiba personalitate juridica pentru incheierea de contracte de achizitie publica in conditiile legii;

b) institutiile de invatamant superior de stat pentru studentii care indeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale de stat si burse sociale ocazionale;

c) autoritatile publice locale pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;

d) parteneriatul dintre autoritatile publice locale si unitatile de invatamant preuniversitar de stat prevazute la lit. a) si c);e) parteneriatele intre inspectoratele scolare si unitatile de invatamant.

(3) Achizitionarea de containere sanitare mobile este eligibila pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat care nu au asigurat accesul la reteaua de apa-canalizare, in limita valorii de 5.000 euro per container, echivalentul in lei la data aprobarii ghidului solicitantului, cu conditia contractarii in conditiile legii a serviciilor de vidanjare pe toata durata utilizarii containerelor sanitare mobile. Depasirea cheltuielilor cu achizitia de containere sanitare mobile se suporta de catre beneficiarul finantarii. Decontarea cheltuielilor cu containerele sanitare mobile se realizeaza cu obligatia beneficiarului finantarii de a depune documente justificative privind costul de achizitie al acestora.

(4) Autoritatile publice locale/unitatile de invatamant preuniversitar de stat/institutiile de invatamant superior de stat care achizitioneaza echipamente de protectie medicala/ dispozitive medicale, dezinfectanti si/sau containere sanitare mobile au calitatea de autoritate contractanta si incheie contracte de achizitie publica in conditiile prevazute de lege.

(5) Cheltuielile cu achizitia de echipamente de protectie medicala/dispozitive medicale, dezinfectanti si/sau containere sanitare mobile prevazute la alin. (1) sunt eligibile incepand cu data de 1 februarie 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate in cadrul Programului operational Infrastructura mare.

(la 29-10-2020, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANTA DE URGENTA nr. 187 din 28 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 29 octombrie 2020)

(6) Autoritatile publice locale pot aproba credite de angajament, precum si credite bugetare, dupa caz, pentru achizitia de echipamente de protectie medicala/dispozitive medicale, dezinfectanti si/sau containere mobile sanitare, pot derula proceduri de achizitie publica si pot efectua plati declarate ca eligibile incepand cu data de 1 februarie 2020, decontate din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului operational Infrastructura mare.

(la 29-10-2020, Alineatul (6) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANTA DE URGENTA nr. 187 din 28 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 29 octombrie 2020)

(7) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat/institutiile de invatamant superior de stat, pe baza creditelor de angajament si a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot incheia cu respectarea prevederilor legale contracte de achizitie publica pentru procurarea de echipamente de protectie medicala/dispozitive medicale, dezinfectanti si/sau de containere sanitare mobile necesare unitatilor de invatamant preuniversitar, pot derula proceduri de achizitie publica si pot efectua plati declarate ca eligibile incepand cu data de 1 februarie 2020, decontate din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului operational Infrastructura mare.

(la 29-10-2020, Alineatul (7) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANTA DE URGENTA nr. 187 din 28 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 29 octombrie 2020)

(8) Parteneriatele dintre unitatile de invatamant preuniversitar de stat si autoritatile publice locale pot aproba credite de angajament, precum si credite bugetare, dupa caz, pentru achizitia de echipamente de protectie medicala/dispozitive medicale, dezinfectanti si/sau containere sanitare mobile necesare unitatilor de invatamant preuniversitar, pot derula proceduri de achizitie publica si pot efectua plati declarate ca eligibile incepand cu data de 1 februarie 2020, decontate din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului operational Infrastructura mare.

(la 29-10-2020, Alineatul (8) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANTA DE URGENTA nr. 187 din 28 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 29 octombrie 2020)

(9) Ministerul Educatiei si Cercetarii aproba, pe baza notelor de fundamentare asumate de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti, cu incadrarea in bugetul alocat cu aceasta destinatie, creditele bugetare si de angajament pe baza carora inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti in parteneriat cu unitatile de invatamant achizitioneaza echipamente de protectie medicala/dispozitive medicale, dezinfectanti prin proceduri de achizitie publica si pot efectua plati declarate ca eligibile incepand cu data de 1 februarie 2020, decontate din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului operational Infrastructura mare 2014-2020. Notele de fundamentare nu vor include beneficiarii altor proceduri de achizitie in curs sau finalizate.

(la 29-10-2020, Alineatul (9) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANTA DE URGENTA nr. 187 din 28 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 29 octombrie 2020)

(10) Cererile de finantare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare achizitionarii de echipamente de protectie medicala/dispozitive medicale, dezinfectanti si/sau de containere sanitare mobile necesare unitatilor de invatamant preuniversitar si, dupa caz, institutiilor de invatamant superior de stat se aproba, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, in ordinea primul venit-primul servit, cu respectarea pragului minim de calitate stabilit potrivit ghidului solicitantului aprobat in conditiile legii.

(11) Contractelor de finantare incheiate pentru achizitia de echipamente de protectie medicala/dispozitive medicale, dezinfectanti si/sau de containere sanitare mobile necesare unitatilor de invatamant preuniversitar si dupa caz, institutiilor de invatamant superior de stat li se aplica mecanismul cererilor de plata/prefinantare/rambursare in conditiile prevazute de lege.

(12) Se autorizeaza Autoritatea de management a Programului operational Infrastructura mare sa adopte masurile legale ce se impun pentru lansarea apelului de proiecte, aprobarea ghidului solicitantului, modificarile de program operational, precum si orice alte masuri care sunt necesare pentru achizitia de echipamente de protectie sanitara/dispozitive medicale, dezinfectanti si/sau de containere sanitare mobile necesare unitatilor de invatamant preuniversitar/universitar.

(13) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat au in responsabilitate utilizarea containerelor sanitare mobile in scopul pentru care au fost achizitionate conform prevederilor prezentei ordonante de URGENTA si raspund de buna utilizare a acestora in bune conditii pe toata durata normata de utilizare. Unitatile de invatamant preuniversitar de stat iau toate masurile legale necesare pentru a evita producerea de riscuri care au impact negativ asupra mediului ca urmare a utilizarii containerelor sanitare mobile.

(14) in situatia in care achizitia de containere sanitare mobile se face de catre autoritatile publice locale, acestea asigura darea in folosinta gratuita a containerelor catre unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe baza de contract de comodat incheiat in conditiile legii.

(15) Sumele angajate de inspectoratele scolare in parteneriat cu unitatile de invatamant preuniversitar pentru achizitiile de echipamente de protectie medicala, dispozitive medicale, dezinfectanti care nu pot fi decontate din alocarea prin Programul operational Infrastructura mare 2014-2020, din motive neimputabile partilor din contractul de achizitie sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.

(la 16-10-2020, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 9, Articolul VII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 14 octombrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020)

PRIM-MINISTRU: LUDOVIC ORBAN
Contrasemneaza:
Ministrul fondurilor europene, Ioan Marcel Bolos
p. Ministrul educatiei si cercetarii, Gigel Paraschiv, secretar de stat
Ministrul mediului, apelor si padurilor, Costel Alexe
Ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, Ion stefan
Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase
Ministrul finantelor publice, Vasile-Florin Citu

Bucuresti, 24 august 2020.Nr. 144.

Surse: Monitorul Oficial, Ministerul Fondurilor Europene

Descopera pachetele interactive conform OUG 144

Banner pachete table interactice OUG144 v2

resurse educatie interactiva

Resurse pentru educatie interactiva

Laboratoarele de realitate virtuala VRLab Academy inseamna experimente stiintifice in realitate virtuala, pentru un mediu educational progresiv, ce se adreseaza elevilor, studentilor si profesorilor, atat din ciclul gimnazial cat si din ciclul liceal si universitar si pune la dispozitia acestora peste 200 de laboratoare din diferite domenii, precum Chimie, Fizica, Biologie, Stiinte moderne sau Anatomie.
___________________________________________

Laboratoarele de limbi straine easyLab si Optimas School
sunt sisteme ce imbina componentele software si hardware pentru a optimiza si a utiliza la capacitate maxima orice calculator din sala de clasa, oferind astfel instrumente educationale bazate pe control si comunicare, ce au fost concepute cu focus atat pe profesori cat si pe eficienta multidisciplinara.
___________________________________________

Laboratoarele pentru mediul universitar LD DIDACTIC
, inseamna mai mult decat echipamente specializate pentru experimente, punand la dispozitia utilizatorilor atat echipamente individuale, cat si seturi complete pentru experimente bazate pe curricula, pentru stiinte si inginerie: instructiunile pentru experimente si literatura de specialitate, atat pentru studenti, cat si pentru personalul didactic.
___________________________________________

Aplicatii de videoconferinta 
ce faciliteaza atat educatia interactiva, cat si comunicarea la distanta: Google Meet permite intalniri virtuale cu pana la 250 de participanti activi si evenimente online de livestreaming cu pana la 10.000 de urmaritori. Zoom permite sesiuni video cu pana la 1000 de utilizatori simultan si organizarea de webinarii cu sesiuni de vot. Microsoft Teams permite organizarea de cursuri, webinarii si sesiuni de training online cu pana la 10.000 de persoane, partajare si editare in timp real a fisierelor.

 

Ultimele Referinte IQboard

Academia Navala Mircea cel Batran Constanta
ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN"
Academia Navala "Mircea cel Batran" din Constanta este o institutie de invatamant superior de marina emblematica din Dobrogea, care de-a lungul a 151 de ani de existenta si-a demonstrat valoarea in domeniul formarii ofiterilor de marina. Pentru a dota salile de pregatire a viitorilor ofiteri ai Fortelor Navale Romane, Academia Navala "Mircea cel Batran" din Constanta a ales din portofoliul IQboard, display-urile interactive Prowise Ten echipate cu OPS-uri Prowise PC Module Core i7. Solutiile de ultima-generatie integrate in salile de curs, impreuna cu maiestria profesolilor universitari ai academiei, ofera studentilor o pregatire profesionala la cele mai inalte standarde academice.
Bitdefender Headquarters Bucharest Romania
BITDEFENDER
BitDefender, compania romaneasca fondata in 2011, lider global in domeniul securitatii cibernetice, a achizitionat de la IQboard table interactive Expert 94" si sisteme audio pentru tabele interactive. Gama de table interactive Expert cu tehnologie de ultima-generatie Infrared, dispun de o gama variata de functii precum functia e-link ce permite editarea cu cerneala digitala inteligenta in aplicatii precum Word, PowerPoint, Excel, PDF sau adnotari in timp real in Microsoft Explorer/Edge, dispun de o suita unica de optionale si se integreaza nativ cu solutiile de comunicare online prin Zoom, Google Meet, Microsoft Teams si orice alta aplicatie de videoconferinta.
Ministerul Educatiei
MINISTERUL EDUCATIEI
Fondat in 1862, Ministerul Educatiei coordoneaza sistemul de invatamant din Romania, stabileste obiectivele sistemului de invatamant, precum si obiectivele educationale pe niveluri si profiluri de invatamant si in prezent se afla in plin proces de digitalizare a sistemului national de educatie. Venind in sprijinul nevoii de digitalizare a educatiei si a necesitatii de dotare a salilor de curs cu echipamente moderne, solutiile pentru educatie interactiva din portofoliul IQboard au reprezentat alegerea optima pentru Ministerul Educatiei. Astfel, Ministerul Educatiei a achizitionat pachete interactive complete, formate din tabla interactiva Expert cu diagonala de 95" (242 cm) si sistem interactiv Pen Tray, videoproiector InFocus si suport profesional pentru videoproiector.
Liceul Constantin Brincoveanu VRLab
LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRANCOVEANU
Liceul Teoretic "Constantin Bracoveanu", unitate scolara cu traditie in invatamantul bucurestean, cu o vechime de peste 50 de ani, a inaugurat primul laborator de realitate vitrtuala din Romania, cu experiemnte stiintifice bazate pe curicula. Pentru dotarea laboratorului, institutia de invatamant a ales din portofoliul IQboard, solutia de realitate virtuala VRLab Academy ce ofera experimente stiintifice in realitate virtuala, pentru un mediu educational progresiv. VRLab Academy este un instrument excelent atat pentru educatia fata in fata, cat si pentru cea la distanta si este gata sa sustina inovatia remarcabila in realitatea virtuala cu o biblioteca de articole si produse care respecta promisiunea acestui nou mediu educational progresiv.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6